Mülteci Destek Merkezi ile şu anda uyguladıkları proje hakkında bir toplantı yaptık. Toplantıda “Türkiye’deki Suriyeli Konfeksiyon İşçilerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında mültecilerin işe yerleştirme süreçlerinde iş birliği yapmaya karar verdik.