United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi  (“Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda, tarafımıza iletilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

 

 • Kimlik (çalışan, çalışan adayı, kursiyer, danışan iş adayı)
 • İletişim (çalışan, çalışan adayı, kursiyer, danışan iş adayı)
 • Eğitim ve Mesleki Deneyim (çalışan, çalışan adayı, iş adayı)
 • Finansal Bilgiler (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Hukuki İşlem (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Risk Yönetimi (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Özlük (çalışan)
 • Sağlık Verileri (çalışan, danışan iş adayı, kursiyer)
 • Görüntü (kursiyer)
 • İşlem Güvenliği (çalışan ve ziyaretçi)
 • Etnik Köken (danışan iş adayı)

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

 

 1. İstihdamın sevk ve idaresi,
 2. Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 3. İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
 4. Seçme ve yerleştirme hizmetlerinin sunulması,
 5. Eğitim hizmetlerinin sunulması,
 6. Çalışma izni temini hizmetlerinin sunulması,
 7. Şirketimizin dahil olduğu yardım projelerinden faydalanabilmeniz,
 8. Şirketimiz ile aranızda sair sözleşmesel/iş ilişkisinin kurulması veya ifası,
 9. Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,
 10. Bu konuda açık rızanızın bulunduğu hallerde, Şirketimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 11. Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, ana şirketimize, tedarikçilerimize, müşterilerimize, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz.

 

İlaveten, kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan serverlarında saklanabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik vasıtalarla, işbu Aydınlatma Metni’nin 2 numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla toplanır ve KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine ya da açık rızanıza dayanılarak işlenir.

 

 1. Veri Güvenliği

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili herhangi bir soru veya talep için,  Merkez Mahallesi, Norm İş Merkezi, Geçit Sokağı no 6 D:Kat 2, 34384 Şişli/İstanbul  adresine posta ile yazılı bildirimde bulunabilir yahut info@unitedwork.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi  (“Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda, tarafımıza iletilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

 

 • Kimlik (çalışan, çalışan adayı, kursiyer, danışan iş adayı)
 • İletişim (çalışan, çalışan adayı, kursiyer, danışan iş adayı)
 • Eğitim ve Mesleki Deneyim (çalışan, çalışan adayı, iş adayı)
 • Finansal Bilgiler (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Hukuki İşlem (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Risk Yönetimi (çalışan, tedarikçi, müşteri)
 • Özlük (çalışan)
 • Sağlık Verileri (çalışan, danışan iş adayı, kursiyer)
 • Görüntü (kursiyer)
 • İşlem Güvenliği (çalışan ve ziyaretçi)
 • Etnik Köken (danışan iş adayı)

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

 

 1. İstihdamın sevk ve idaresi,
 2. Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 3. İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
 4. Seçme ve yerleştirme hizmetlerinin sunulması,
 5. Eğitim hizmetlerinin sunulması,
 6. Çalışma izni temini hizmetlerinin sunulması,
 7. Şirketimizin dahil olduğu yardım projelerinden faydalanabilmeniz,
 8. Şirketimiz ile aranızda sair sözleşmesel/iş ilişkisinin kurulması veya ifası,
 9. Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,
 10. Bu konuda açık rızanızın bulunduğu hallerde, Şirketimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 11. Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, ana şirketimize, tedarikçilerimize, müşterilerimize, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz.

 

İlaveten, kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan serverlarında saklanabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik vasıtalarla, işbu Aydınlatma Metni’nin 2 numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla toplanır ve KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine ya da açık rızanıza dayanılarak işlenir.

 

 1. Veri Güvenliği

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili herhangi bir soru veya talep için,  Merkez Mahallesi, Norm İş Merkezi, Geçit Sokağı no 6 D:Kat 2, 34384 Şişli/İstanbul  adresine posta ile yazılı bildirimde bulunabilir yahut info@unitedwork.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.