image
image
United Work Hakkında

Sığınmacıdan Çalışana

United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Hizmetleri

United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Hizmetleri 2017’de, Hollanda Dış İşleri Bakanlığı’nın desteği ile, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de iş hayatına uyumuna katkı sağlamak üzere kurulmuş bir organizasyondur.

United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Hizmetleri 2017’de, Hollanda Dış İşleri Bakanlığı’nın desteği ile, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de iş hayatına uyumuna katkı sağlamak üzere kurulmuş bir organizasyondur.

2016’da, Hollanda Dış Ticaret Bakanlığı inisiyatifi ile Türkiye’de yer alan Hollanda menşeli firmalar ile yapılan araştırmada Suriyeli sığınmacıların istihdamına olumlu bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarından hareketle fon sağlanmış ve “Sığınmacıdan Çalışana” sloganıyla United Work kurulmuştur.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak United Work; şirketlerin belirlemiş olduğu iş tanımlarına göre aday arama ve yerleştirme hizmetleri, mülakatların organizasyonu ve bunların yanı sıra adaylara işe başlangıç öncesi sosyal becerileri geliştirmeye odaklı, kültürel öğrenmeyi ve sosyal ve kurumsal hayata adaptasyonu hızlandıran eğitimleri hem iş veren hem de adaydan / çalışandan herhangi bir ücret talep etmeksizin sunar.

United Work, seçme ve yerleştirme, çalışma izni bilgilendirme desteği ve adaptasyon eğitimi hizmetlerini aynı çatı altında veren tek kurumdur.

canvas

United Work Hizmetleri

United Work, tüm programlarını ve hizmetlerini, mültecilerin, ev sahibi toplumun ve işgücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerine göre, işgücü piyasasının tüm aktörleri için istihdam yaratılmasına yönelik olarak tasarlamış ve geliştirmiştir.

İşletmeler

United Work, iş arama, işe yerleştirme, eğitim ve çalışma izni danışmanlığı hizmetlerini tek çatı altında sunan benzersiz tek kuruluştur.

Sığınmacılar

United Work, ücretsiz iş arama ve seçme hizmetleri, iş görüşmesi organizasyonlarının yanı sıra istihdam edilebilirlik ve iş hayatına uyum ve çalışma izni danışmanlığına odaklanan iş öncesi eğitimler sunmaktadır.

image
United Work Hizmetleri

United Work'u Keşfet

İşletmeler

United Work, iş arama, işe yerleştirme, eğitim ve çalışma izni bilgilendirme hizmetlerini tek çatı altında sunan benzersiz tek kuruluştur.

Sığınmacılar

United Work, ücretsiz iş arama ve işe yerleştirme hizmetleri, iş görüşmesi organizasyonlarının yanı sıra istihdam edilebilirlik ve iş hayatına uyum ile yasal bilgilendirme çalışmalarına odaklanan iş öncesi eğitimler sunmaktadır.

Eğitim

United Work, iş arayan Mültecilerin istihdam edilebilir becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen eğitimler vermektedir.