Stichting United Work

United Work Vakfı

Tongelresestraat 254

5613 DV Eindhoven

Hollanda

Telefon: +31 40 8200305

RSIN: 856848074

Ticaret Sicili: 67143555

United Work Vakfı'nın ana hedefi:

  • İşsiz mültecilerin işgücü piyasası ve ilgili diğer tüm faaliyetlerinde yer alabilmesi için gerekli desteği sağlamak;
  • İşgücü piyasasına entegrasyonu teşvik etmek için gerekli eğitimleri düzenlemek

United Work Vakfı'nın amaçları:

  • Suriyeli mültecilerin ev sahibi topluluklarda anlamlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmak ve Suriye'yi çevreleyen bölgelerde geçimlerini sağlayabilmek adına yapılan yardımlara olan bağımlılıklarını en aza indirmek.
  • Özel sektörü mültecileri desteklemeye dahil etmek.
  • Destek programımızla Suriyeli öğrencilere istihdam ve eğitim yoluyla destek olmak.
  • İşgücü piyasasına mültecileri hazırlamada öncü olmak, Türkiye'de ikamet etmek durumunda oldukları zaman dilimini daha anlamlı ve verimli kalmak.
  • Bu alanda öncülük ederek, Ürdün ve Lübnan gibi diğer ülkelere örnek alabilecekleri değerli bir altyapı oluşturabiliriz.

United Work, bir Yönetim Kurulu ve Tavsiye Kurulu'ndan oluşur.

Yönetim Kurulu:

Frank Damen (CEO)

Hein Dahmen (CFO)

Danışma Kurulu:

Jan Simons (Başkan- WSD Boxtel)

Wim Metsemakers (Summa College Eindhoven’ın Eski Yönetim Kurulu Başkanı)

Kim Albert (Bogaerts ve Groenen Hukuk Bürosu’nun Ortağı)

Ücret Politikası

Yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmemektedir.