İhalenin konusu

Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı” kapsamında, United Work tarafından Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GİZ) ile iş birliği içerisinde yürütülen “Şirketim Projesi” ile  Suriyeli, Türk ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan girişimcilerin çalışma hayatına katılım sağlarken hukuki sorumlulukları hakkında farkındalıklarını arttırmak ve çalışma hayatına uyumlu entegrasyonu teşvik etmek amacıyla, küçük ve orta ölçekli kayıt dışı işletmelerin resmi başvuru süreçlerinde danışmanlık desteği sağlamakta ve resmileştirme başvuruları sırasında oluşan başvuru giderlerini karşılayarak girişimci bütçelerine finansal katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bahsedilen proje kapsamında, proje faydalanıcılarından “483 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (YNÖKC) kullanma zorunluluğu bulunanların YNÖKC alımları açık ihale usülü ile satın alınıp, maliyetleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

United Work, Türkiye’de faaliyet gösteren, yazar kasa ithalat veya üretimi ile uğraşan ve yurt çapında bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini vermeye yönelik yeterli servis teşkilatları olan, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’ndan onaylı “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” satıcı kurumlarını teklif vermek üzere davet etmektedir.

İhale Kapanış Tarihi / Saati:  17.07.2020 /17:00

İhale teklif dökümanları, United Work Yeniden Entegrasyon ve İstihdam Limited Şirketi, Satınalma Departmanı dikkatine ihale belgelerinde belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

İhale dosyası,  cuneyt.yesil@unitedwork.com.tr adresinden e-mail ile alınabilir.

Daha fazla bilgi için https://www.unitedwork.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.